FØLG MED I DIN BOGFØRING ONLINE!

Med Web-Bogføring har du hele tiden adgang til din bogføring og regnskab, og kan hele tiden se hvordan din virksomhed klarer sig efter vi har bogført.

Dette sker ved at du har adgang til Web-Regnskab, der er et online baseret regnskabsprogram. Her kan både du og vi se regnskabet.